NEN

Optimizer+ voldoet aan standaardnormeringen. Deze normeringen zijn in Nederland voor geformuleerd in de NEN-normeringen.

NEN normeringen:
De NEN is een standaard waarin alle Nederlandse normen voor allerlei zaken worden vastgelegd. Eigenlijk is voor bijna alles wel een norm beschikbaar, van gebruiksvoorwerpen tot de bescherming van persoonsgegevens. Optimizer+ voldoet aan de volgende NEN normeringen:

 • NEN HD 485: Algemeen Analyse-techniek voor de beschikbaarheid van een systeem
 • NEN 1059: Energie Onderhoud van gasstations en gasdrukregelinstallaties
 • NEN 1127: Algemeen Methode voor het bepalen en beoordelen van gevaarlijke situaties
 • NEN 3140: Energie Alle werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties
 • NEN 3840: Energie Alle werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties
 • NEN 13306: Algemeen Onderhoudsterminologie
 • NEN 15233: Algemeen Methodologie voor de functionele veiligheidsbeoordeling
 • NEN 60300: Algemeen Beleid met betrekking tot betrouwbaarheid
 • NEN 60812: Algemeen Procedure bij storing en effectenanalyse (FMEA)
 • NEN 61508: Algemeen Functionele veiligheid van systemen
 • NEN 61713: Software Betrouwbaarheid van programmatuur gedurende zijn levensduur
NederlandsEnglishMalaysia